RAMT
RAMT Ostrava
spol. s r. o.
Rudná 1361/51
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel.: 596 762 847
Fax: 596 783 555
Mobil: 602 712 557
info@ramt.cz

Odpovědní formulář

Rentgenové fluorescenční analyzátory pokovení a materiálu, Rentgenové analytické systémy

Firma RAMT Ostrava, spol. s r. o. vznikla 3. července 1997 dnem zápisu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Až do 30. září 2014 byla výhradním obchodním zástupcem společnosti Roentgenanalytik Systeme GmbH & Co. KG, SRN pro Českou republiku a Slovenskou republiku pro prodej rentgenových měřičů tloušťky pokovení včetně kontinuálních, rentgenových analyzátorů drahých kovů a rentgenových mikroanalyzátorů.

Jelikož výrobce firma RAS byla zakoupena firmou Oxford Instruments, která má vlastní zastoupení v ČR, SR a ve většině zemí na světě, přešlo na ně i zajištění podeje analyzátorů pokovení. Firma RAMT Ostrava poskytuje i nadále dokonalý servis a kalibrace jí dodaných přístrojů řady MAXXI, COMPACT a EAGLE. V současné době však nemůžeme pokračovat v nabídce a prodeji nových přístrojů. Zatím tedy provádíme technickou pomoc.

V budoucnu začneme s nabídkou a prodejem dalších přístrojů a o tom vás budeme informovat.

Aktualizováno: 3. února 2015
© RAMT Ostrava, spol. s r. o.